phpFile

Właściciel: zegarmistrz
klasa do odczytu i zapisu do pliku wykonana tak aby przypominała składnie z języka php.
Przykład:
phpFile f = new phpFile();
int id = f.open("plik","w");
f.write(id,"omg");
f.close();