interpolacja

Właściciel: zegarmistrz
Klasa skladajaca sie z roznych metod ktorych zadaniem jest wyznaczenie funkcji na podstawie wprowadzonych punktow.