poisson

Właściciel: zegarmistrz
4 funkcje które losują zmienne z rozkładu poissona o podanej średniej